H e n k     T h i j s      ( 1945 )

e-mail : henk.thijs@hetnet.nl

Henk Thijs maakte jarenlang portretten van o. a. beeldende kunstenaars en acteurs. Dit resulteerde in een tentoonstelling in het Fotografiemuseum "Den Tempel" te Sittard.
Daarnaast maakte hij ballet- en toneelfoto’s voor publicitaire doeleinden. Zo fotografeerde hij voor onder meer het Ballet van Vlaanderen, het Nationale Toneel in Den Haag en het Stadttheater Aachen resulterend in publicaties in dag- en weekbladen zoals de Volkskrant, NRC-Handelsblad, Vrij Nederland, de Gazet van Antwerpen, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung etc.
Gaandeweg begon zijn voorkeur uit te gaan naar het vastleggen van beelden die niet zozeer opvielen door 'het biezondere', maar meer door de charme van het alledaagse en ongewilde contrasten. Het argeloze reilen en zeilen van de mens betekenis geven door het te elimeren uit zijn omgeving. De daar uit voort vloeiende grote verscheidenheid aan beelden vroegen naar zijn gevoel steeds duidelijker om verschillende druktechnieken; dit leidde tot de zg. edele procede's zoals broomolie, gomdrukken en cyanotypieën . Een gericht maar beperkt kleurgebruik bood hem de mogelijkheid om afdrukken te realiseren zoals hij die geprevisualiseerd had. De steeds verder schreidende digitalisering bracht een volgende stap, eerst de productie van de benodigde grote negatieven (tot 40x50 cm) en daarna de weg naar zg. glicee-prints, inkjet prints met permanente pigment inkten op zelf geprepareerd zwaar koperdruk papier, was een welkome aanvulling naast de 'edele procedees'.

Exposities in Sittard(Nl), Luik (B), Lille(F) ,Beek(Nl), Apeldoorn(Nl),Heerlen(Nl), Herzogenrath (D), Vaals(Nl) and october 2009 Durango (USA)

 zie ook : alternative photography henk thijs                 Free Web Counter

Many years of making portraits of artists, resulted in an exhibition in the Photography museum "Den Tempel" in Sittard.
Apart from this Henk Thijs also has had different assignments for theatre and ballet companies to make journalistic photography. Among others he worked for the Ballet van Vlaanderen, the ‘Nationale Toneel‘ in The Hague and the Stadttheater Aachen resulting in publications in newspapers and weekly magazines like the Volkskrant, NRC-Handelsblad, Vrij Nederland, the Gazet van Antwerpen, der Spiegel, Süddeutsche Zeitung and more.
After this period his preference moved to candid photography: trying to catch the beauty of the ordinary and coincidental contrasts, instead of creating a surrounding. Give meaning to the daily life of people by eliminating them of their environment. The great variety of subjects were a challenge to look for alternative print techniques. To come closer to the impression given by the image Henk Thijs chooses nearly forgotten techniques like bromoil, gum and cyanotypes. The possibility of using colour, in a very restricted way, enables him to achieve the impression he wants .
Due to the increasing role of automation , using digital techniques was unavoidable. First to create the necassary large negatives for the oil, cyano and gumprinting, and after that the switch to so-called glicee prints, inkjet prints made by permanent pigment inks on 300 grs self-coated aquarel paper, was an interesting one, an extra possibility next to the 'alt-processes'.

Exhibitions in Sittard(Nl), Luik(B), Lille(F), Beek(Nl), Apeldoorn(Nl), Heerlen (Nl), Herzogenrath (D) , Vaals(Nl) and october 2009 Durango (USA)

see also :   alternative photography henk thijs  

INFO CONCERNING SELLING PRINTS please contact       henk thijs